by JazzLabs

Մեր առաքելությունը

«Արար» քաղաքակրթական հետազոտությունների հիմնադրամի առաքելությունն է
հիմնարար լուծումներ տալ Հայաստանի առջև ծառացած առավել կրիտիկական
մարտահրավերներին:

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ

ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

Առաքելություն և արժեքներ
1373362367-6761

Հայաստանն անկախացել է 1991-ին, սակայն երկրի ներկա վիճակը դեռ ստվերված է պատմության դառը էջերով։ Մոտ մեկ հազարամյակ առաջ կորցնելով ազգային պետականությունը՝ Հայաստանը աստիճանաբար կորցրել է նաև ազգային ինստիտուտների և կառավարող վերնախավի մեծ մասը։

Ավելին

Պատմություն
1284233683-8975

«Արար» հիմնադրամը 2013 թ. ստեղծել են «5165» ակումբի մի շարք անդամներ՝ որպես Հայաստանում հիմնարար բարեփոխումային ծրագրերի ուսումնասիրման և իրականացման առանցքային կենտրոն:

Ավելին

Անդամներ
1353961780-6019

«Արար» հիմնադրամն ստեղծել են «5165» ակումբի 12 անդամներ, ովքեր ներկայումս համալրում են հիմնադրամի հոգաբարձուների ու խորհրդի անդամների շարքերը:

Ավելին

Լուծումներ գտնել Հայաստանի առջև ծառացած ամենակրիտիկական մարտահրավերներին

ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ազգային անվտանգություն                                                               

«Արար» հիմնադրամն իրագործում է մի շարք ծրագրեր՝ ուղղված ՀՀ զինված ուժերում զինծառայողների ապահովության և անվտանգության երաշխավորմանը:

Ավելին

Հասարակական նորմերի և արժեքների վերափոխում

Հայ հասարակությունն առերեսվում է որոշակի մշակութային մարտահրավերների, որոնց շարքում են մշակութային բարդույթների վերացումը, ծայրահեղ անհատական և սպառողական միտումներից ձերբազատումը, ինչպես նաև  հասարակական ողջամիտ արժեքների հիմնարար ձևավորումը:

Ավելին

Տնտեսական զարգացում                              

«Արար» հիմնադրամն իրագործում է ծրագրեր, որոնք ուղղված են Հայաստանում առավել արդյունավետ, աշխատանքի միջազգային բաժանմանն ինտեգրված, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի էկոհամակարգին համահունչ տնտեսության ձևավորմանը:

Ավելին

Լուծումներ գտնել Հայաստանի առջև ծառացած ամենակրիտիկական մարտահրավերների համար:

Գործընկերներ

  Your Name

  Your Email

  Subject

  Your Message

  email-png
  Top