Ազգային անվտանգություն

Ազգային անվտանգության ամրապնդումը հիմնադրամի կարևորագույն առաջնահերթությունն է: Այն ապահովելու համար հիմնադրամը փոխկապակցված աշխատանքներ է իրականացնում մի քանի ուղղություններով՝ զինծառայողների անվտանգության ապահովում, զինվորական մասնագիտության գրավչության բարձրացում և պաշտպանական ռեսուրսների արդյունավետ կառավարում: