Նախաձեռնություններ

Նախաձեռնություններ

by JazzLabs

Տնտեսական զարգացում

Տնտեսական զարգացման քաղաքականությունը կարիք ունի նորարար մոտեցումների մշակման, որոնք կարող են պայմաններ ստեղծել հայկական ընկերությունների համար՝  հաջողությամբ մրցելու միջազգային շուկաներում, ինչպես նաև ներգրավելու օտարերկրյա ներդրումներ։ «Արար» հիմնադրամը հետազոտություններ է անցկացրել և համապատասխան ծրագրեր է նախաձեռնել  որոշ ոլորտներում, որոնք  ներառում են արդյունաբերական և գյուղատնտեսական քաղաքականության, օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներգրավման ոլորտները։ Հենվելով սեփական հետազոտությունների վրա՝ հիմնադրամն այդ ոլորտներում գործի է դրել նաև իր պիլոտային ծրագրերը։

Top