Գաղափարներ

Գաղափարներ

by JazzLabs

Որպես իր առաքելության մի մաս՝ «Արար» հիմնադրամն ակտիվորեն աջակցում և մասնակցում է Հայաստանի ամենակրիտիկական մարտահրավերներին ուղղված հասարակական քննարկումներին: «Արարը» նպատակադրված է դառնալ Հայաստանի զարգացմանն ուղղված կարևորագույն խնդիրների մտավոր խոր ուսումնասիրության և կենսական ու փոխակերպող գաղափարների մշակման առանցքային կենտրոն: «Արարի» սկզբունքն է մասնագիտացված քննարկումների, բաց հարցազրույցների և մի շարք հրապարակումների միջոցով պրոֆեսիոնալ երկխոսություններում ներգրավել կարծիք ձևավորողների ու բազմաթիվ շահագրգիռ կողմերի:

Top