Սոցիալական նորմերի և արժեքների վերափոխում

«Արար» հիմնադրամը երկրի զարգացման հիմնական մարտահրավեր է համարում հայ հասարակության մշակութային վերափոխման անհրաժեշտությունը: Ներկայումս հիմնադրամն իրականացնում է հետազոտական աշխատանքներ` միտված ներկայիս գերիշխող արժեհամակարգի առաձնահատկությունների և խորքային գործոնների վերհանմանը: Մշակվող ծրագրերն ուղղված են մշակութային բարդույթների թոթափմանը, ծայրահեղ անհատապաշտությունից և կարճատես մտայնությունից ձերբազատմանը, ապագայամետ և բարոյական հասարակական արժեհամակարգի ձևավորմանը: