Ժամանակակից գյուղատնտեսության կառուցում

«Արար» հիմնադրամը 2014 թ. հետազոտություն է անցկացրել՝ բացահայտելու Հայաստանի գյուղատնտեսության ոլորտի հիմնական խնդիրները և մրցակցային ոլորտները։ Այդուհետ հիմնադրամը գյուղատնտեսության նախարարության հետ գտնվում է մշտական հաղորդակցության մեջ՝ առաջարկություններ անելով մի շարք ոլորտների բարեփոխման ուղղությամբ, որոնց թվում են մրցակցային ու թափանցիկ ոռոգման շուկայի ստեղծումը, կաթիլային ոռոգումը և ֆերմերային տեխնիկայի կայուն ձեռք բերման խնդիրները, օրգանական գյուղատնտեսության զարգացումը։ Որպես հիմնադրամի հետազոտության արդյունք՝ 2015 թ. հիմնադրվել է «Արմբերրի» ՓԲԸ-ն՝ նորարարական գյուղատնտեսական տեխնիկայի կիրառմամբ՝ օրգանական հատապտուղներ և մրգեր արտադրելու նպատակով։

Գործընկերներ